Pages Menu
TwitterFacebook
Categories Menu

ثبت نام آزمون TOEFL تافل در ترکیه

امتحان  TOEFL برای تعیین سطح تسلط متقاضیان به زبان انگلیسی برگزار شده و توسط تعداد زیادی از دانشگاهها و دول بین المللی به عنوان یکی از مدارک تعیین سطح استفاده می شود.

در طی سال در تاریخ های مختلف در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا، آنتالیا، بورسا، امینونو، اسکی شهیر، گازیآنتپ، ایسکندرون(اسکندرون)، ایزمیت،کونیا (قونیه)، مالتپه و مرسین برگزار می شود. بدلیل تقاضای روز افزون برای شرکت در این امتحان از ایران خدمات ثبت نام برای این امتحان را به هموطنان عزیز ارائه می کنیم.

هزینه ثبت نام برای این امتحان توسط ما ۲۱۵ دلار بدون ارسال مدارک تا ایران  و ۲۳۰ دلار با ارسال تا ایران است.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با ما از طریق فرم تماس و یا شماره

۰۰۹۰۵۴۶۲۱۲۳۶۴۱

تماس بگیرید.

 تاریخ ها و شهرهای موجود در سال ۲۰۱۴ میلادی در جئول زیر موجود است:

City Testing Format Test Dates
Adana TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Fri., May 23, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Ankara TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Antalya TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Bursa TOEFL iBT Fri., May 23, 2014
Denizli TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Sat., May 10, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Eminonu TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Eskisehir TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Gaziantep TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Sat., May 10, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Iskenderun TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Istanbul TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sun., Mar 23, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Izmir TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Izmit TOEFL iBT Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Kayseri TOEFL iBT Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Kocaeli TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Konya TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Maltepe TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014
Mersin TOEFL iBT Sat., Mar 22, 2014
Sat., Mar 29, 2014
Sat., Apr 05, 2014
Sat., Apr 12, 2014
Fri., Apr 25, 2014
Sat., May 10, 2014
Fri., May 23, 2014
Sat., May 31, 2014
Sat., Jun 14, 2014
Fri., Jun 20, 2014
Sat., Jun 28, 2014